Bi Choo Mi (Marine)

116, Hyundai Camellia, Woodong

Haewoondae-gu, Busan

+82-51-742-4042 (t)

Davich (Myungdong)

Dong Am Building, 25-13,

Choongmuro 1-ga,

Joong-gu, Seoul

+82-2-752-1074 (t)

Eyewear Department (Woonjoo)

1516-1, Dangu-dong,

Wongu-si, Kangwon-do

+82-33-764-0026 (t)

Glacier

7, 6-dong, 1190 Banpo-dong

Seocho-gu, Seoul

+82-2-532-7008 (t)

Kumkang Optical

B1, Hyundai dept Store, 429

Apgujung Dong

Gangnamgu Seoul,  135-724

+82-2-549-7007 (t)

Look Eyewear

B1, Lotte Hotel

81 Namdaemoon-ro

Joong-gu

+82-2-771-0457 (t)

Mirano

9F, 19-3 Banpo-dong

Seocho-gu

+82-2-537-2277 (t)

Myung Poom (Banpo)

105 , Newcore, 70-5 Janwon-dong

Seocho-gu

+82-2-534-1010 (t)

NOON SARANG (Shinsegae Busan)

7F, 1495 Wu-dong, Haeundae-gu,

Busan

+82-51-745-2323 (t)

NOON SARANG (Marine City)

104-123, 33 Marincity-2ro,

Haewoondae-gu, Busan

+82-70-7335-7200 (t)

Sa Rang Na Noom

20-3, 2-ga, Nampo-dong,

Joong-gu, Busan

+82-51-243-7300 (t)

Se Kwang Dang

Xoex 1-12, 159 Samsung-dong

Kangnam-gu

+82-2-6002-6161 (t)

Strauss

660-6, Shinsa-dong, Kangnam-gu

+82-2-3442-4571 (t)

Trandica (Shindorim)

B1, Homever,

337 Shindorim-dong, Guro-gu

+82-2-3439-7277 (t)

Vision Center (Lotte Kwang Bok)

9F, Lotte Dept 20-1,

Joongang-dong, Joong-gu, Busan

+82-51-678-3916 (t)

Wave (Jookjeon)

2F, 1285 Jukjeon-dong, Suji-gu,

Yongin-si, Gyeonggi-do

+82-31-695-1920 (t)

Wave (Mokdong)

B1, 916, Mok-dong,

Yangcheon-gu, Seoul

+82-2-2163-2614 (t)

X